Podmienky použitia

Vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok www.spomienkovepredmety.sk je spoločnosť TOPA Memories s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb. (Autorský zákon) oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto webových stránkam.

Prevádzkovateľovi prináležia všetky práva, vyplývajúce z licencie podľa autorského zákonak vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Obsah týchto webových stránok má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto stránkach a môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať ich zmeny.

Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení kontaktného formulára na týchto webových stránkach poskytuje užívateľ prevádzkovateľovi svoje osobné údaje. Prevádzkovateľ si uvedomuje dôvernosť týchto údajov a uchováva ich v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Prevádzkovateľ používa všetky údaje získané od používateľov výhradne pre svoju vnútornú potrebu. Nikdy osobné údaje neposkytuje tretím stranám.

Prehlásenie o prístupnosti

Tieto webové stránky boli vytvorené s dôrazom na maximálnu prístupnosť a funkčnosť pre všetkých užívateľov internetu. Web bol vytvorený pomocou CMS systému WordPress.

Na moderných prehliadačoch je podporovaný responzívny dizajn – obsah webovej stránky sa automaticky prispôsobuje aktuálnej šírke okna prehliadača.

Kontakt na správcu

Ak narazíte na týchto stránkach na akýkoľvek technický problém , informujte nás na emailovej adrese: info@spomienkovepredmety.sk. Budeme sa snažiť prípadné nedostatky odstrániť.

Sme výhradným zástupcom spomienkového skla značky:  

Kvalitu nášho zlata a striebra garantuje Puncový úrad Slovenskej republiky.

Informácie